Instytut Fizyki UJ

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (22 XI 2019)

W dniu 22 listopada 2019 roku w zajęciach laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięli udział uczniowie z klasy 1A i 1B. W dwuosobowych zespołach uczniowie wykonywali doświadczenia. Tematyka laboratorium dotyczyła następujących zagadnień: badanie temperaturowej zależności oporu, ruchu w…
Read more

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (11 X 2019)

W dniu 11 października 2019 roku w zajęciach laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięli udział uczniowie z klas – 1A, 3A, 3G. W dwuosobowych zespołach uczniowie wykonywali doświadczenia. Tematyka laboratorium dotyczyła następujących zagadnień: badanie temperaturowej zależności oporu, cechowanie…
Read more

Instytut Fizyki UJ w I LO – „Grafen…” (XII 2018)

Dnia 14 grudnia 2018 roku w naszej szkole (sala 37) odbyło się spotkanie uczniów klas: 2a, 2e, 2g oraz maturzystów z klas 3a i 3e z pracownikami Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr. hab. Adamem…
Read more

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (23 XI 2018)

W dniu 23 listopada 2018 roku w zajęciach laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięła udział klasa 1A. Uczniowie – w dwuosobowych zespołach – wykonywali doświadczenie wyznaczania ciepła topnienia lodu (PF-1). Wcześniejsze przygotowanie teoretyczne oraz zanotowane wyniki doświadczenia posłużą do opracowania…
Read more

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (16 XI 2018)

Dnia 16 listopada 2018 roku w zajęciach laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięła udział klasa 2A. Uczniowie zostali przydzieleni do 3 grup po 10 osób każda. Doświadczenia fizyczne przeprowadzano w trzech salach – w każdej inne zagadnienie:…
Read more

I Pracownia Fizyczna (7 XII 2017) 1c

W dniu 7.12.2017r klasa 1c wraz z nauczycielem fizyki Ewą Leśniewską-Sową oraz wychowawcą Ewą Tarnowską-Kulawik brała udział w zajęciach laboratoryjnych z fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczniowie dokonywali m. in. pomiarów ciepła topnienia…
Read more

Marian Smoluchowski – wystawa i konferencja historyczno-naukowa

W roku 2017 przypada setna rocznica przedwczesnej śmierci Mariana Smoluchowskiego, genialnego fizyka działającego w okresie powstawania fizyki współczesnej, profesora Uniwersytetów Lwowskiego i Jagiellońskiego i z tej okazji Polskie Towarzystwo Fizyczne ogłosiło rok 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. 3 września 2017 roku…
Read more

Nić współpracy między Wydziałem Fizyki UJ a I LO

Uczniowie naszej szkoły już od paru lat uczestniczą w licznych wyjazdach do Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każda z klas posiadających w swym profilu fizykę ma zaplanowane kilka wycieczek w trakcie roku szkolnego. Dodatkowo zawsze…
Read more

Instytut Fizyki UJ w I LO – „Niepewność pomiarowa…”

W ramach współpracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego gościliśmy w naszej szkole pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ: dr Annę Majcher oraz inż. Janusza Konarskiego. Uczniowie klas realizujących fizykę w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych…
Read more