Dla ósmoklasisty

Słowo wstępne

Propozycje klas

Dokumenty rekrutacyjne

DROGI ÓSMOKLASISTO!

Już w najbliższym czasie, dokładnie 17 maja br., rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Liceum. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj jednak, że wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły możesz wybrać dowolną liczbę klas i, że liczba punktów rekrutacyjnych zadecyduje o Twoim przyjęciu.
Życzymy powodzenia na egzaminach i dokonania właściwego wyboru szkoły.
WYBIERZ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji:

 

Klasa Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty punktowane przy rekrutacji Ilość punktów za ocenę na świadectwie
1a  matematyczno-fizyczna matematyka, fizyka, język angielski język polski, matematyka, fizyka, język angielski  

 

 

celujący – 18pkt

 

bardzo dobry – 17pkt

 

dobry – 14pkt

 

dostateczny – 8pkt

 

dopuszczający – 2pkt

1b ekonomiczno-prawna matematyka, wos, historia/geografia język polski, matematyka, wos, historia lub geografia
1c psychologiczno-językowa język polski, język angielski, biologia język polski, matematyka, biologia, język angielski
1d medyczna biologia, chemia, matematyka język polski, matematyka, biologia, chemia
1e informatyczna matematyka, informatyka, język angielski język polski, matematyka, informatyka, język angielski
1f przyrodniczo-językowa biologia, chemia, język angielski język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Języki obce:
– język obcy wiodący: j. angielski
– drugi język obcy do wyboru: j. francuski lub j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: j. rosyjski

Accessibility Toolbar