Dokumenty, materiały

Plik Nazwa
Statut szkoły
Szkolny zestaw podręczników 2023/2024
Statystyka ocen (obliczanie średnich, ilości ocen, …)
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
Wniosek o wydanie duplikatu

Accessibility Toolbar