Dokumenty, materiały

Statut szkoły
Szkolny zestaw podręczników (2018/2019)
Statystyka ocen (obliczanie średnich, ilości ocen, …)
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
Wniosek o wydanie duplikatu