Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja – e-mail:

rekrutacja@lo1olkusz.edu.pl

 

Regulamin rekrutacji dla kandydatów po szkole podstawowej
Rekrutacja – Kuratorium Oświaty w Krakowie

kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie