Egzamin First

W naszej szkole możesz otrzymać CERTYFIKAT EGZAMINU FIRST!

Od roku szkolnego 2013/2014 uczniowie naszej szkoły przygotowują się do egzaminu First w trakcie zajęć z języka angielskiego.
Nauczyciele języka angielskiego wprowadzili modyfikację programu nauczania języka angielskiego dotyczącą poszerzenia materiału w celu umożliwienia uczniom przystąpienia do egzaminu Cambridge English First. Głównym celem tego innowacyjnego programu – zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – jest podniesienie efektywności zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego i wiary w swoje umiejętności.

Egzamin First:
  • jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.
  • jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  • jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.
  • spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
  • certyfikat First jest ważny bezterminowo.

2017/2018

Jesteśmy w gronie Cambridge English Exam Preparation Centres (XI 2017)


2015/2016

Egzamin FCE – First Certificate of English (11 VI 2016)

FCE – spotkanie informacyjne (30 IX 2015)


2014/2015

Egzamin FCE – First Certificate of English (13 VI 2015)


2013/2014

Egzamin FCE – First Certificate of English (14 VI 2014)

Warsztaty przygotowujące do egzaminu „First” (23 I 2014)


2012/2013

Cambridge English – Centrum Egzaminacyjne „Lincoln” – początek współpracy

Accessibility Toolbar