Enter Your Future

Projekt „Enter Your Future” organizowany jest od 2008 roku przez AIESEC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych) pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta działa w ponad 110 krajach, liczy ponad 66000 członków, na ok. 1700 uniwersytetach.
Jej zadaniem jest pomagać uczniom i studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. W ramach projektu organizowane są warsztaty z udziałem zaproszonych EP (exchange participant – uczestnik wymiany) z odległych zakątków świata.


2014/2015

Warsztaty „Enter Your Future” (20-24 X 2014)


2012/2013

Warsztaty „Enter Your Future” (10-14 XII 2012)


2011/2012

Warsztaty „Enter Your Future” (23-27 I 2012)

Accessibility Toolbar