Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Międzynarodowy KonkursKangur Matematyczny” od 1994 roku jest wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest StowarzyszenieKangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, które przeprowadza Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Małopolsce konkurs organizuje Komitet Regionalny z siedzibą w Krakowie pod patronatem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych.


2019/2020

XXIX Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2018/2019

XXVIII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2017/2018

XXVII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2016/2017

XXVI Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2015/2016

XXV Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2013/2014

XXIII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2012/2013

XXII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2011/2012

XXI Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Accessibility Toolbar