Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Wypadek. Ktoś jest ranny. Jak mu pomóc? Co robić?

Dla najlepszych w tej dziedzinie Polski Czerwony Krzyż organizuje Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Każdego roku 16 najlepszych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych rywalizuje o tytuł Mistrza Pierwszej Pomocy.
W trakcie 3-etapowego konkursu rywalizują ze sobą pięcioosobowe zespoły z całego kraju. 16 najlepszych drużyn spotyka się w finale, które muszą udzielić pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Mistrzostw stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów i wyglądają bardzo realistycznie.
Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji Mistrzów Pierwszej Pomocy. Dzięki temu, osoby które widzą, jak należy udzielić pierwszej pomocy, oswajają się z tą trudną i stresującą sytuacją i chętniej później przychodzą na kursy pierwszej pomocy, gdzie uczą się ich zasad. Należy pamiętać, że pierwsze minuty po wypadku decyduje o zdrowiu i życiu osób poszkodowanych.
Bez znajomości zasad pierwszej pomocy poszkodowany ma mniejsze szanse na przeżycie. Statystyki pokazują, że tylko co 4 Polak wie, jak udzielać pierwszej pomocy.
Edukując młodzież, kształtujemy wśród społeczeństwa postawę dobrego samarytanina, który w sytuacji zagrożenia nie boi się pomóc drugiej osobie i wie jak to zrobić.
Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom, przygotowuje się do startu w mistrzostwach.
Mistrzostwa rozgrywane są w trzech etapach: etap rejonowy, etap okręgowy, etap centralny – do rywalizacji o tytuł Mistrza Pierwszej Pomocy stają najlepsze zespoły ze wszystkich województw.


Ratownicy z I LO

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy (2009)

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy (2009)

Accessibility Toolbar