Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Naukowy projekt „FENIKS” – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Naukowy projekt „FENIKS”

FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.

Trzyletni program edukacyjny FENIKS, realizowany w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego), adresowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Cele programu to m.in.:
 • rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
 • wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych,
 • uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
 • rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podstawowe działania projektu:
 • seminarium metodyczne dla nauczycieli,
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach,
 • wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach,
 • fizyka w praktyce – zajęcia dla uczniów na uczelniach,
 • konkursy projektów naukowych,
 • obozy naukowe,
 • Internetowa Liga Fizyczna

Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu: mgr Maria Piasny.

Uczniowie biorący udział w projekcie:

rok szkolny 2009/2010

Tomasz Barczyk, Aleksander Cudny, Krzysztof Czernek, Jakub Rachucki, Bartosz Ziółkowski (2a)
Michał Czernek, Szymon Guguła, Łukasz Jarosiński, Paweł Kula (3a)
Marcin Krzemień, Bogusław Włoch (3e).

rok szkolny 2010/2011

Tomasz Barczyk, Aleksander Cudny, Krzysztof Czernek, Krzysztof Frejlich, Mateusz Graczyk, Karolina Kocjan, Paweł Mitruś, Kacper Nowosadzki, Jakub Rachucki, Mateusz Sito, Bartosz Ziółkowski (3a)

rok szkolny 2011/2012

Piotr Pierwocha (2a)
Marek Tracz (2d)
Dominika Alfs, Jakub Głąb (3a)


11 X 2011

Wizyta pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu.

Realizowane tematy:
 • „Natura światła”
 • „Ciepło i silniki”
Harmonogram:
 • 800-900 – Przygotowanie pokazu I.
 • 900-945 – Pokaz I – „Natura światła”.
 • 955-1040 – Pokaz I – „Natura światła” (powtórzenie dla drugiej grupy).
 • 1040-1145 – Przygotowanie pokazu II.
 • 955-1040 – Pokaz II – „Ciepło i silniki”
 • 955-1040 – Pokaz II – „Ciepło i silniki” (powtórzenie dla drugiej grupy).

Liga fizyczna

VI edycja

Piotr Pierwochalaureat (2a)
Marek Traczlaureat (2d)
Dominika Alfs, Jakub Mrówkalaureaci (3a)


Projekty naukowe

VI edycja

Szymon Trólka, Damian Żuchowiczfinaliści (2d)
Michał Graczyk, Jakub Mrówkawyróżnienie w sesji plakatowej (3a)