Ogólnopolski konkurs „Alfik Matematyczny”

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.
Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

WWW ]


XXVII Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny (XI 2021)

XXV Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” (XI 2019)

XXIV Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” (XI 2018)

XXIII Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” (XI 2017)

Laureat XXII Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny” (XI 2016)

Laureaci XXI Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny” (XI 2015)

XVIII Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” (XI 2012)

XVI Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” (XI 2010)

Laureat XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny” (XI 2008)

Accessibility Toolbar