Olimpiada Chemiczna

Organizatorem Olimpiady Chemicznej jest Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Zawody Olimpiady Chemicznej są czterostopniowe:

Etap wstępny polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez zawodników zadań obowiązkowych, zamieszczonych w Informatorze Olimpiady.
Etap I – jednodniowe zawody pisemne organizowane są przez Komitety Okręgowe.
Etap II – dwudniowe zawody: teoretyczne i laboratoryjne organizowane są przez Komitety Okręgowe.
Etap III (zawody finałowe) – dwudniowe zawody: pisemne i laboratoryjne organizowane są przez Komitet Główny w Warszawie.


65. Olimpiada Chemiczna

64. Olimpiada Chemiczna (2017/2018)

Finalistka 63. Olimpiady Chemicznej (2016/2017)

Finalistka 62. Olimpiady Chemicznej (2015/2016)

II etap 61. Olimpiady Chemicznej (2014/2015)

II etap 60. Olimpiady Chemicznej (2013/2014)

III etap 58. Olimpiady Chemicznej (2011/2012)

Finalista 57. Olimpiady Chemicznej (2010/2011)

Finalista 56. Olimpiady Chemicznej (2009/2010)

Laureat 55. Olimpiady Chemicznej (2008/2009)

Finalista 54. Olimpiady Chemicznej (2007/2008)

Laureat 53. Olimpiady Chemicznej (2006/2007)

Laureat 52. Olimpiady Chemicznej (2005/2006)

Accessibility Toolbar