Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego „Blok, podwórko, kamienice, a gdzie podziały się świetlice” przy Szkołach Podstawowych nr 4, nr 9 i nr 10 rozpoczęła działalność 1 listopada 2018 roku.


2018/2019

Gry i zabawy karnawałowe (II 2019)

Warsztaty plastyczne (II 2019)

Mikołajki (XII 2018)