Projekt historyczny – „Małopolska pamięta”

2017/2018

„Małopolska pamięta” – edycja II

2015/2016

„Małopolska pamięta” – część I (XII 2015)

„Małopolska pamięta” – część II (II 2016)