Propozycje klas

Dla absolwentów gimnazjów

 

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji (gimnazjum):

1A – matematyczno-fizyczna
język polski, matematyka, fizyka, język angielski
1B – ekonomiczno-prawna
język polski, matematyka, historia/geografia, wos/informatyka
1C – przyrodniczo-językowa
język polski, matematyka, biologia/chemia, język angielski
1D – biologiczno-chemiczna
język polski, matematyka, biologia, chemia
1E – matematyczno-informatyczna
język polski, matematyka, informatyka, fizyka/geografia

Dla absolwentów szkół podstawowych

 

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji (szkoła podstawowa):

1A – matematyczno-fizyczna
język polski, matematyka, fizyka, język angielski
1B – ekonomiczno-prawna
język polski, matematyka, wos, historia/geografia
1C – przyrodniczo-językowa
język polski, matematyka, biologia/chemia, język angielski
1D – biologiczno-chemiczna
język polski, matematyka, biologia, chemia
1E – matematyczno-informatyczna
język polski, matematyka, informatyka, fizyka

Oceny na świadectwie – punktacja
celujący 18pkt
bardzo dobry 17pkt
dobry 14pkt
dostateczny 8pkt
dopuszczający 2pkt

Plakat i folder szkoły

dla absolwentów gimnazjów
Plakat (format A3) [2.97MB]
Folder (strona 1) [2.67MB]
Folder (strona 2) [5.76MB]
dla absolwentów szkół podstawowych
Plakat (format A3) [4.62MB]
Folder (strona 1) [2.75MB]
Folder (strona 2) [5.66MB]