Propozycje klas

Dla absolwentów szkół podstawowych

 

Folder – strona 1 Folder – strona 2

 

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji:

1A – matematyczno-fizyczna
język polski, matematyka, fizyka, język angielski
1B – ekonomiczno-prawna
język polski, matematyka, wos, historia/geografia
1C – przyrodniczo-językowa
język polski, matematyka, biologia/chemia, język angielski
1D – biologiczno-chemiczna
język polski, matematyka, biologia, chemia
1E – matematyczno-informatyczna
język polski, matematyka, informatyka, fizyka

 

Języki obce:
– język obcy wiodący: j. angielski
– drugi język obcy do wyboru: j. francuski lub j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: j. rosyjski


Oceny na świadectwie – punktacja
celujący 18pkt
bardzo dobry 17pkt
dobry 14pkt
dostateczny 8pkt
dopuszczający 2pkt