Schwalbach am Taunus

Szkoła średnia w Schwalbach – Albert-Einstein-Schule (Gymnasium)


2019

Wizyta z Albert-Einstein-Gymnasium (5-12 III 2019)

2018

Wizyta w Schwalbach (27 XI – 4 XII 2018)

2017

Wizyta w Schwalbach (2-9 IX 2017)

Wizyta z Albert-Einstein-Gymnasium (13-20 VI 2017)


2016

Wizyta w Schwalbach (8-15 VI 2016)


2014

Wizyta z Albert-Einstein-Gymnasium (22-29 III 2014)


2013

Dwa kolejne wyjazdy uczniów naszej szkoły do Schwalbach am Taunus w Hesji

W bieżącym roku zbiegły się ze sobą dwa ważne jubileusze: pierwszy z nich to 15-lecie partnerstwa miast Olkusz-Schwalbach, drugi natomiast to 10-lecie wymiany między naszym liceum a Albert-Einstein-Gymnasium w Schwalbach am Taunus.

Wizyta w Schwalbach (22-23 VI 2013) – 15 lat partnerstwa miast

Wizyta w Schwalbach (11 VI 2013) – 10 lat wymiany


2012

Jubileusz 15-lecia współpracy Olkusz-Schwalbach (15 IX 2012)

Wizyta w Schwalbach (29 V – 5 VI 2012)

Wizyta z Albert-Einstein-Gymnasium (17-24 IV 2012)


2009

Wizyta w Schwalbach (2-9 IX 2009)


2008

Wizyta w Schwalbach (7-14 IV 2008)


2007

Wizyta w Schwalbach (17 IV 2007)


2006

Wizyta z Albert-Einstein-Gymnasium (5-11 VI 2006)

Wizyta w Schwalbach (24-30 IV 2006)


2005

Wizyta w Schwalbach (? 2005)


2002-2003

Współpraca z miastem Schwalbach z Albert-Einstein-Gymnasium rozpoczęła się 1 czerwca 2002 roku od wizyty v-ce dyrektor tej szkoły Pani Anke Horn oraz dwójki nauczycieli. Zostały nawiązane pierwsze kontakty. We wrześniu rozpoczęła się korespondencja między naszymi szkołami, czego owocem jest stała wymiana młodzieży. Z naszej strony opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele j. niemieckiego: mgr Agnieszka Piasny oraz mgr Tadeusz Wajdzik.

Wizyta z Albert-Einstein-Gymnasium (? 2002)

Wizyta w Schwalbach (? 2002)

Celem tego i kolejnych spotkań jest poprawa wzajemnego zrozumienia, przezwyciężanie uprzedzeń i kontynuacja współpracy Olkusza z miastem partnerskim Schwalbach. W czasie wymiany młodzież szlifuje język niemiecki, oraz nawiązuje kontakty z młodzieżą niemiecką. Program wymiany jest dofinansowany przez PNWM w Warszawie.

(oprac. Agnieszka Piasny)

Accessibility Toolbar