Słowo wstępne

Rok 2018 – rozpoczęliśmy drugie 100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Twórcą szkoły był inż. Antoni Minkiewicz, późniejszy minister. W październiku 1916 roku 148 uczniów rozpoczęło naukę w nowo powstałej szkole. W 1976 roku szkołę przeniesiono do nowego obiektu przy ul. Polnej, gdzie mieści się do dziś. Jesteśmy dumni z ponad 10 tys. absolwentów, spośród których wywodzi się liczna grupa nauczycieli, lekarzy, urzędników, duchownych i pracowników naukowych, znanych nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą. Dziesięciotysięczny absolwent zdawał maturę w maju 2016 roku.

Celem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu jest rzetelne przekazywanie wiedzy oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Działania podejmowane w liceum zmierzają do ukształtowania odpowiedzialnego, przedsiębiorczego i wrażliwego na potrzeby innych człowieka, rozwijania miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego.
Uczeń I LO to także obywatel Europy posługujący się biegle językami obcymi, posiadający wiedzę na temat dorobku kulturalnego naszego kontynentu. Dążymy do tego, aby przygotować naszych uczniów do dalszej edukacji na uczelniach wyższych jak i przekazać im wiedzę oraz umiejętności niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.

Od lat zajmujemy wysokie lokaty w rankingach szkół średnich w kraju i województwie. W „Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018” Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” ponownie jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie – zajmujemy 21 miejsce w Małopolsce i 247 miejsce w Polsce.

Dane Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) dowodzą, że w naszej szkole nie marnujemy potencjału uczniów. Jesteśmy szkołą o ponadprzeciętnej w skali kraju efektywności nauczania. Dane EWD naszego liceum za okres 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016 i 2015-2017 na tle innych szkół Polski, województwa lub gminy, można sprawdzić na stronie:
http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod patronatem MEN, CKE).


 

 


Czym chcemy Cię zachęcić. Znajdź coś dla Siebie.

Nasze mocne strony to:

 • Szkoła z ponad stuletnią tradycją (1916-2018)
 • Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów
 • Stała obecność na wysokich miejscach w rankingach najlepszych szkół potwierdzona tytułem „Srebrnej Szkoły 2018” wśród 500 najlepszych liceów w kraju (21 miejsce w Małopolsce, 247 w Polsce)
 • Wysoki poziom kształcenia: liczne sukcesy w okręgowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i olimpiadach,
  100% zdawalność i wysokie wyniki egzaminu maturalnego; jeden z najwyższych w Małopolsce wskaźnik EWD
 • Nagroda Jakości Nauczania „Sapere Auso 2016
 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów m.in.: zajęcia z matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, filmoznawcze, teatralne, fotograficzne, z ekonomii i przedsiębiorczości, koło j. rosyjskiego, j. angielskiego, koło informatyczne
 • Projekty: Chmura Edukacyjna, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Projekt z Klasą, „Małopolska Pamięta”, Szkoła Dialogu, Enter Your Future, „EuroWeek – Szkoła Liderów”, Lokalna Akademia CISCO, IT-Szkoła
 • Atrakcyjne wycieczki zagraniczne oraz wymiany ze szkołami w Niemczech (PNWM) i Izraelu (I & EYE)
 • Stała współpraca z uczelniami wyższymi m.in. z UJ w Krakowie, w Katowicach, SGH w Warszawie (klasa akademicka SGH), WSB w Dąbrowie Górniczej; zajęcia na uczelniach i w szkole z wykładowcami
 • Warsztaty językowe w Anglii i Hiszpanii; przygotowanie do egzaminu FCE (organizowanego w naszej szkole); możliwość przygotowania do egzaminu CAE
 • Warsztaty z języka niemieckiego prowadzone przez absolwentkę, wykładowcę Uniwersytetu Wiedeńskiego, Dni Austrii
 • Największa liczba stypendiów w powiecie olkuskim w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego
 • Certyfikaty: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z Klasą, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła, Szkoła Łowców Talentów
 • Języki obce do wyboru: angielski, francuski, niemiecki
 • Liczne imprezy m. in.: juwenalia, andrzejki, mikołajki, Dzień Tańca, Dzień Czekolady, Dzień Misia, rajdy integracyjne, noce filmowe, jasełka, koncerty, dyskoteki szkolne
 • Działalność społeczna – wolontariat, profilaktyka
 • Nowoczesny radiowęzeł; rozbudowana baza medialna (tablice interaktywne, komputer+TV w salach, łącze światłowodowe, WiFi)
 • Zajęcia sportowe m. in.: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton, taniec towarzyski, fitness – z sukcesami w zawodach powiatowych i wojewódzkich