Spotkania z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych

Dni otwarte w godz. 16.00-18.00.
Godziny zebrań ustalają wychowawcy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Dyżur nauczycieli podczas zebrań z rodzicami w godz. 16.30-18.30.

Lp. Data Rodzaj spotkania – temat Obecność Klasy
1. 17 IX (poniedziałek) Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców. wychowawcy, pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele I-III
2. 12 19 XI (poniedziałek) Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu. wychowawcy, wszyscy nauczyciele I-III
3. 10 XII (poniedziałek) Dzień otwarty. Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu. wychowawcy, wszyscy nauczyciele I-III
4. 4 II (poniedziałek) Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu. wychowawcy, wszyscy nauczyciele I-III
5. 1 IV (poniedziałek) Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (kl. III). Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (kl. I i II). wychowawcy, wszyscy nauczyciele III
I i II
6. 3 VI (poniedziałek) Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania. wychowawcy, wszyscy nauczyciele I i II


W czasie spotkań z wychowawcami zapraszamy do następujących sal:

Klasa Profil Wychowawca Sala Piętro
1a mat-fiz-ang mgr Damian Banyś 30 I piętro
1b mat-geo/hist-inf/wos mgr Grzegorz Kaszewski 5 szatnie
1c biol-ang-chem/pol mgr Monika Nowak 46 II piętro
1d mat-biol-chem mgr Agnieszka Kocjan-Hickiewicz
w zastępstwie
mgr Beata Drzewiecka
25

55

parter

I piętro

1e mat-inf-fiz/ang mgr Dorota Krzyżkowska 42 II piętro
2a mat-fiz-ang mgr Maria Piasny 37 I piętro
2b mat-geo/hist-wos/inf mgr Angelika Kubańska 47 II piętro
2c mat-chem-biol/fiz mgr Ewa Tarnowska-Kulawik 49 II piętro
2d mat-chem-biol/fiz mgr Anna Jurga-Rychlińska 36 I piętro
2e mat-inf-fiz/geo mgr Ewa Leśniewska-Sowa 38 I piętro
2f ang-biol-chem mgr Anna Miszczyk 34 I piętro
2g mat-fiz-ang mgr Marta Macek 48 II piętro