Spotkania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami:

  • 21 IX 2020 – Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
  • 23 IX 2020 – Zebrania delegatów wszystkich oddziałów. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
  • 16 XI 2020 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
  • 11 I 2021 – Dzień otwarty – Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
  • 1 II 2021 – Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu (klasy I, II, III)
  • 19 IV 2021 – Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (klasy III)
  • 19 IV 2021 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II)
  • 14 VI 2021 – Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania (klasy I, II)