Spotkania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami:

  • 08 i 12 IX 2022 – Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III, IV)
  • 12 IX 2022 godz. 18:00 – Zebrania delegatów wszystkich oddziałów. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III, IV)
  • 14 XI 2022 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III, IV)
  • 13 II 2023 – Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu (klasy I, II, III, IV)
  • 17 IV 2023 – Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (klasy IV)
  • 17 IV 2023 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
  • 12 VI 2023 – Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania (klasy I, II, III)

Accessibility Toolbar