Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych.
Organizatorami Olimpiady są: Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.


2017/2018

Finalista II edycji Olimpiady Statystycznej

Awans do II części etapu centralnego Olimpiady Statystycznej

Awans do etapu centralnego Olimpiady Statystycznej


2016/2017

Finalista I edycji Olimpiady Statystycznej

Awans do części ustnej etapu centralnego Olimpiady Statystycznej

I miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej

Accessibility Toolbar