Słowo wstępne

Rok 2020 – rozpoczęliśmy drugie 100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Twórcą szkoły był inż. Antoni Minkiewicz, późniejszy minister. W październiku 1916 roku 148 uczniów rozpoczęło naukę w nowo powstałej szkole. W 1976 roku szkołę przeniesiono do nowego obiektu przy ul. Polnej, gdzie mieści się do dziś. Jesteśmy dumni z ponad 10 tys. absolwentów, spośród których wywodzi się liczna grupa nauczycieli, lekarzy, urzędników, duchownych i pracowników naukowych, znanych nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą. Dziesięciotysięczny absolwent zdawał maturę w maju 2016 roku.

Celem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu jest rzetelne przekazywanie wiedzy oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Działania podejmowane w liceum zmierzają do ukształtowania odpowiedzialnego, przedsiębiorczego i wrażliwego na potrzeby innych człowieka, rozwijania miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego.
Uczeń I LO to także obywatel Europy posługujący się biegle językami obcymi, posiadający wiedzę na temat dorobku kulturalnego naszego kontynentu. Dążymy do tego, aby przygotować naszych uczniów do dalszej edukacji na uczelniach wyższych jak i przekazać im wiedzę oraz umiejętności niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.

Od lat zajmujemy wysokie lokaty w rankingach szkół średnich w kraju i województwie. W „Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021” Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” ponownie jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie – zajmujemy 26 miejsce w Małopolsce i 278 miejsce w Polsce. Wyróżnienie w Rankingu Szkół Olimpijskich – 88 miejsce w Polsce.

Dane Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) dowodzą, że w naszej szkole nie marnujemy potencjału uczniów. Jesteśmy szkołą o ponadprzeciętnej w skali kraju efektywności nauczania. Dane EWD naszego liceum za okres 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 na tle innych szkół Polski, województwa lub gminy, można sprawdzić na stronie:
http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod patronatem MEN, CKE).


 

Lata dwudzieste, lata trzydzieste…

 

Nie narzekaj, że masz pod górę skoro zmierzasz na szczyt

 

Dlaczego warto uczyć się chemii?


Czym chcemy Cię zachęcić. Znajdź coś dla Siebie.

Nasze mocne strony to:

 • Szkoła z ponad stuletnią tradycją (1916-2020)
 • Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów
 • Stała obecność na wysokich miejscach w rankingach najlepszych szkół potwierdzona tytułem „Srebrnej Szkoły 2020” wśród 250 najlepszych liceów w kraju (19 miejsce w Małopolsce, 224 w Polsce). Wyróżnienie w Rankingu Szkół Olimpijskich – 105 miejsce w Polsce.
 • Wysoki poziom kształcenia: liczne sukcesy w okręgowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i olimpiadach, 100% zdawalność i wysokie wyniki egzaminu maturalnego; jeden z najwyższych w Małopolsce wskaźnik EWD
 • Nagroda Jakości Nauczania „Sapere Auso 2016
 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów m.in.: zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, ekonomii i przedsiębiorczości, historii, j. rosyjskiego, j. angielskiego, informatyki a także filmoznawcze, teatralne i fotograficzne,
 • Projekty: Małopolska Chmura Edukacyjna, Projekt z Klasą, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Małopolska Pamięta, Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku, Szkoła Dialogu, Enter Your Future, „EuroWeek – Szkoła Liderów”, IT-Szkoła
 • Atrakcyjne wycieczki zagraniczne oraz wymiany ze szkołami w Niemczech (PNWM) i Izraelu (I & EYE)
 • Stała współpraca z uczelniami wyższymi m.in. z UJ w Krakowie, w Katowicach, SGH w Warszawie, AE w Krakowie, ŚUM w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej; zajęcia na uczelniach i w szkole z wykładowcami
 • Warsztaty językowe w Anglii i Hiszpanii; przygotowanie do egzaminu FCE (organizowanego w naszej szkole); możliwość przygotowania do egzaminu CAE
 • Warsztaty z języka niemieckiego prowadzone przez absolwentkę, wykładowcę Uniwersytetu Wiedeńskiego, Dni Austrii
 • Największa liczba stypendiów w powiecie olkuskim w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego
 • Certyfikaty: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z Klasą, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła, Szkoła Kompetencji Przyszłości, Szkoła Łowców Talentów, Exam Preparation Centre
 • Języki obce do wyboru: angielski, francuski, niemiecki
 • Liczne imprezy m. in.: juwenalia, andrzejki, mikołajki, Dzień Tańca, Dzień Czekolady, Dzień Misia, rajdy integracyjne, jasełka, koncerty, dyskoteki szkolne
 • Działalność społeczna – wolontariat, profilaktyka
 • Nowoczesny radiowęzeł; rozbudowana baza medialna (tablice interaktywne, komputer+TV w salach, łącze światłowodowe, WiFi)
 • Zajęcia sportowe m. in.: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton, taniec towarzyski, fitness – z sukcesami w zawodach powiatowych i wojewódzkich

Accessibility Toolbar