Spotkania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami:

  • 06 IX 2021 – Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
  • termin do uzgodnienia – Zebrania delegatów wszystkich oddziałów. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
  • 15 XI 2021 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
  • 13 XII 2021 – Dzień otwarty – Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
  • 31 I 2022 – Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu (klasy I, II, III)
  • 14 III 2022 – Dzień otwarty – Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
  • 11 IV 2022 – Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (klasy III)
  • 11 IV 2022 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II)
  • 08 VI 2022 – Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania (klasy I, II, III)