Współpraca z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ

2017/2018

Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (VI 2018)

Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ

Honorowy Patronat dziekana Wydziału Matematyki UJ

2016/2017

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów