Jubileusz 95-lecia – konkurs literacki

Z okazji rocznicy 95-lecia ogłaszamy KONKURS LITERACKI pod hasłem

„Moja szkoła – moje szkolne wspomnienia

Regulamin:

 1. Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów naszej Szkoły, jej absolwentów oraz nauczycieli.
 2. Celem Konkursu jest wzbogacenie wiadomości o Szkole i życiu społeczności szkolnej.
 3. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wszystkim uczniom, absolwentom i pracownikom Szkoły.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
  dla uczniów /prosimy podać imię, nazwisko, klasę, zgodę na publikację/,
  dla absolwentów /prosimy podać imię, nazwisko (nazwisko panieńskie), rok ukończenia szkoły, numer telefonu lub e-mail, zgodę na publikację/,
  dla pracowników /prosimy podać imię i nazwisko, zgodę na publikację/.
 5. Pracę w formie wydruku (ilość stron dowolna) należy przesłać drogą pocztową, e-mailem lub osobiście dostarczyć do Biblioteki Szkolnej w zaklejonej kopercie do dnia 20 listopada 2011 roku.
 6. Finał Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali z okazji Jubileuszu – 9 grudnia 2011 roku w budynku naszej szkoły.
 7. Prace ocenia Komisja Konkursowa, w składzie:
  Przewodnicząca: Dyrektor I LO – mgr Irena Majda;
  Członkowie: v-ce Dyrektor I LO – mgr Barbara Tarczyńska, nauczyciele I LO – mgr Bogusława Wajdzik, mgr Sylwia Wyżychowska, redaktorzy Stowarzyszenia „Złota Arka” nauczycieli i absolwentów I LO w Olkuszu – mgr Anna Brandegger-Miśków, mgr Józef Januszek.
 8. Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na uroczystą Galę 9 grudnia 2011 roku do I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, ul. Polna 8.
 9. Informacje o nagrodzonych pracach zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:
Dyrekcja i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.

Kontakt:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie
Tel/fax: (32)643-14-90, tel.: 643-14-22.
e-mail: lo1@lo1.olkusz.pl, sekretariat@lo1.olkusz.pl
e-mail: bibliotekaolkusz@gmail.com

Wyniki:

I miejsce: Ryszard Ryza

II miejsce: Krystyna Latecka oraz Jan Gliwiński

III miejsce: Halina Zmysło oraz Mieczysław Karwiński

Wyróżnienia:
Anna Bień, Klaudia Brodzińska, Olga Gawron, Jakub Lewiński, Aleksandra Paś, Kacper Świerczyński, Marta Żurawska

Gratulujemy i bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Wszystkich absolwentów i pracowników Szkoły zapraszamy do pisania wspomnień. Można przesyłać drogą e-mailową lub pocztą.

Accessibility Toolbar