Oferta ubezpieczenia

Rok szkolny 2018/2019

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes
2. Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2018/2019
3. Tabela poglądowa z zakresem i sumą ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019
4. Tabela świadczeń (załączniki)
5. Klauzula Assistance powypadkowe

Rok szkolny 2017/2018

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes
2. Oferta ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018
3. Propozycja zakresu ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018 ze składką ubiegłoroczną 50,00zł
4. Zestawienie świadczeń w zakresie podstawowym oraz rocznych składek za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018
5. Tabela świadczeń (załączniki)
6. Klauzula Assistance powypadkowe