Dokumenty

PlikNazwa
Statut szkoły
Szkolny zestaw podręczników 2023/2024
Deklaracja dostępności
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
Wniosek o wydanie duplikatu
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Klauzula informacyjna
PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W OLKUSZU
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Accessibility Toolbar