Dokumenty

PlikNazwa
Statut szkoły
Szkolny zestaw podręczników 2023/2024
Deklaracja dostępności
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
Wniosek o wydanie duplikatu
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
1) klauzula informacyjna –
informacja o przetwarzaniu danych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
2) inspektor ochrony danych
3) informacja dotycząca rejestracji obrazu (monitoring)
4) informacja /wydarzenia otwarte i przepisy rodo/
5) informacja /prawo do sprzeciwu/
6) zasady przyjmowania dokumentów aplikacyjnych kandydatów
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Accessibility Toolbar