Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kuratorium Oświaty w Krakowie opublikowało listę stypendystów na rok szkolny 2020/21 z województwa małopolskiego. Są na niej uczniowie naszego liceum. Za najwyższą średnią ocen w czteroletnim cyklu nauczania po szkole podstawowej stypendium otrzymał – uczeń Kacper Słaboń z klasy  2e…
Read more

Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci… (II 2019)

Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci – Program Pomocy Wybitnie Zdolnym Uczeń klasy 3d, Piotr Wiśniewski został zakwalifikowany na Warsztaty Chemiczne, które odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (na podstawie rozwiązywania zadań). Celem warsztatów odbywających się  od 17 do…
Read more

Sukces stypendialny uczniów I LO w Olkuszu (2018)

W marcu 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe stypendiów na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Miło nam poinformować, że stypendia otrzymało 10 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu: 2 uczniów z klasy 1a, 2 uczniów z klasy 1d, 3uczniów z klasy 2a, 1 uczeń z klasy 2d, 1 uczeń klasy z 3a oraz 1 uczeń z…
Read more

Stypendysta MEN – Mateusz Frejlich

W dniu 7 marca 2018 roku Pani Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stypendia otrzymało ponad 80 uczniów. Wśród nich znalazł się…
Read more

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2017)

Tradycją stało się już, że ostatnia w roku kalendarzowym sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyjmuje charakter bardzo uroczysty. 19 grudnia 2017r. uczniowie i absolwenci olkuskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów otrzymali Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika za szczególne osiągnięcia…
Read more

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XI 2017)

W środę 8 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów 307 stypendystom z województwa małopolskiego. Wyróżnionym uczniom dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy…
Read more

Sukces stypendialny uczniów I LO w Olkuszu (2017)

Miło nam poinformować, że 23 maja 2017 roku Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zatwierdził  listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stypendia otrzymali: Marek Kiełtyka, kl. 3a – opiekun mgr Grzegorz Kaszewski Małgorzata…
Read more

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (I 2017)

Uczeń klasy IIc Łukasz Hawrylak został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W dniu 24 stycznia 2017 roku, podczas uroczystości w Kuratorium Oświaty w Krakowie, Łukasz odebrał dyplom i gratulacje z rąk Małopolskiego Kurator Oświaty pani Barbary Nowak. Warto wspomnieć, że stypendium zostało przyznane za najwyższą średnią…
Read more

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2016)

20 grudnia 2016 roku uczniowie i absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miasta i gminy Olkusz otrzymali Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Ich wręczenie odbyło się w obecności rodziców, dyrektorów i…
Read more

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2015)

Nagrodzeni z Jedynki 22 grudnia 2015 roku na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Wśród nagrodzonych znalazło się aż dziewięcioro naszych uczniów i absolwentów. Są to: Przemysław Ciempka (klasa 3f) – laureat XXXIX…
Read more

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XI 2015)

W dniu 16 listopada 2015 roku uczennica klasy IId Małgorzata Kucia odebrała dyplom stypendystki Prezesa Rady Ministrów z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty pana Aleksandra Palczewskiego.

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2013)

17 grudnia 2013 roku na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Stypendium otrzymał Paweł Chałuda i Wojciech Rogóż.

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2012)

18 grudnia 2012 roku na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Stypendium otrzymali: Marta Dwornik, Joanna Głowacka, Michał Graczyk oraz Agnieszka Nowak.

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2003)

22 grudnia 2003 roku na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Stypendium otrzymał Krzysztof Olejnik oraz zespół wokalny „Stokrotki” w składzie: Magdalena Majewska, Anna Nijakowska oraz Diana Woszczek. .

Accessibility Toolbar