Dyrekcja szkoły

Dyrektor:

mgr Irena Majda

 

Wicedyrektor:

mgr Barbara Tarczyńska