Odznaczenia

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2023.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Liceum znajduje się wciąż w gronie najlepszych w województwie oraz w kraju i zostało ponownie uhonorowane tytułem „Srebrna Szkoła 20223”. W tym trudnym i wyjątkowym czasie uplasowało się na 30 miejscu w Małopolsce i 348 w Polsce. I Liceum.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Ogłoszono listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2023” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500.

Kryteria tego rankingu w przypadku liceów przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach- 25%, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 30%, z przedmiotów dodatkowych -45%.

Informacje szczegółowe z poszczególnych lat

Szkoła Łowców Talentów

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 (1 czerwca 2017) tytuł Szkoły Łowców Talentów – „w dowód uznania zaangażowania nauczycieli w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2016/2017” – realizowanego przez Łowców Talentów JERSZ.

Partnerzy programu edukacyjnego:

  • Księgarna internetowa „Gandalf”
  • Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce
  • Young talent management

Szkoła Odkrywców Talentów

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała w roku szkolnym 2013/14 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.
Jest on przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i świadczy o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów (pod adresem www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty) przyczyni się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także będzie źródłem sukcesów uczniów i satysfakcji nauczycieli.

Nagroda Jakości Nauczania – Sapere Auso 2016

Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso 2016 – VII Edycja

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze Liceum zostało Laureatem Nagrody Jakości Nauczania SAPERE AUSO 2016 w kategorii szkoła ponadgimnazjalna.

25 października 2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Nagrody Jakości Nauczania Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO podczas której naszą Szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Irena Majda wraz z Panią Wicedyrektor Barbarą Tarczyńską.
Statuetki i certyfikaty tegorocznym laureatom wręczyli Prezes Fundacji Aleksander Palczewski, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Barbara Dziwisz oraz  Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Dariusz Styrna.

Warto dodać, że ta prestiżowa nagroda została ustanowiona celem uhonorowania placówek oświatowych, klubów sportowych i instytucji kultury, mających niezaprzeczalny dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. W tegorocznej edycji konkursu za taką właśnie placówkę zostało uznane I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Nasza szkoła, jako jedyna w powiecie olkuskim,  znalazła się w gronie 10 wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem placówek województwa małopolskiego.

Wszystkim, którzy swoją codzienną pracą  przyczyniają się do rozwoju naszej młodzieży składamy serdeczne podziękowania.

Accessibility Toolbar