Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2020/2021

Lp. Wydarzenie Data
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2020 (wtorek)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2020
3. Ferie zimowe 15 II – 28 II 2021
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 IV 2021
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych – maturalnych
30 IV 2021
6. Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna

7-20 V 2021
4-20 V 2021
7. Zakończenie roku szkolnego 25 VI 2021
8. Ferie letnie 26 VI – 31 VIII 2021

Podział roku szkolnego:

 • I półrocze: 1 IX 2020 – 31 I 2021
 • II półrocze: 1 II 2021 – 25 VI 2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2 XI 2020 – Dzień Zaduszny
 • 4, 5 I 2021 – po Bożym Narodzeniu
 • 4, 5, 6, 7 V 2021 – Egzaminy maturalne, część pisemna
 • 4 VI 2021 – po Bożym Ciele

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 • 21 IX 2020 – Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
 • 23 IX 2020 – Zebrania delegatów wszystkich oddziałów. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
 • 16 XI 2020 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
 • 11 I 2021 – Dzień otwarty – Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
 • 1 II 2021 – Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu (klasy I, II, III)
 • 19 IV 2021 – Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (klasy III)
 • 19 IV 2021 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II)
 • 14 VI 2021 – Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania (klasy I, II)