Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2022/2023

 

Lp. Zajęcia szkolne, przerwy świąteczne, ferie, egzamin maturalny Termin Uwagi
1. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych:   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Zakończenie zajęć dla klas programowo najwyższych
 • Zakończenie roku szkolnego
01.09.2022r.-23.06.2023r.

 • 01.09.2022r. (czwartek)
 • 28.04.2023r. (piątek)
 • 23.06.2023r. (piątek)
 
2. Przerwy w nauce:

 • zimowa przerwa świąteczna
 • ferie zimowe
 • wiosenna przerwa świąteczna
 • ferie letnie
 

 • 23.12.2022r.- 31.12.2022r.
 • 30.01 – 12.02.2023r.
 • 06.04 – 11.04.2023r.
 • 24.06 – 31.08.2023r.
 
3. Podział roku szkolnego na półrocza:

 • I półrocze
 • II półrocze
 

 • 01.09.2022r.-29.01.2023r.
 • 30.01.2023r.-23.06.2023r.
 
4. Egzaminy maturalne:

 • część ustna
 • część pisemna
 

 • 10- 23.05.2023r.
 • 04-23.05.2023r.
 

 • według ustalonego w szkole harmonogramu
 • według harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
 • 31.10.2022r.(pn)
 • 02.11.2022r. (śr)
 • 02.05.2023r. (wt)

 

 • 04.05.2023r. ( czw)
 • 05.05.2023r. ( pt )
 • 08.05.2023r. ( pn )
 • 09.05.2023r. ( wt )

 

 • 09.06.2023r. ( pt )
 • Przed dniem Wszystkich Świętych
 • Dzień  Zaduszny
 • Przed rocznicą Konstytucji 3 Maja

Egzamin maturalny (część pisemna):

 • polski pp
 • j.angielski- pp
 • matematyka- pp
 • angielski -pr

 

 • po Bożym Ciele

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 • 08 i 12 IX 2022 – Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III, IV)
 • 12 IX 2022 godz. 18:00 – Zebrania delegatów wszystkich oddziałów. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III, IV)
 • 14 XI 2022 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III, IV)
 • 13 II 2023 – Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu (klasy I, II, III, IV)
 • 17 IV 2023 – Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (klasy IV)
 • 17 IV 2023 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
 • 12 VI 2023 – Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania (klasy I, II, III)

Accessibility Toolbar