Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2021/2022

Lp. Wydarzenie Data
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01 IX 2021
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2021
3. Ferie zimowe 17 – 30 I 2022
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 IV 2022
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych – maturalnych
29 IV 2022
6. Egzamin maturalny w terminie głównym:
– część ustna
– część pisemna

18 – 20 V 2022
04 – 23 V 2022
7. Zakończenie roku szkolnego 24 VI 2022
8. Ferie letnie 25 VI – 31 VIII 2022

Podział roku szkolnego:

 • I półrocze: 01 IX 2021 – 30 I 2022
 • II półrocze: 31 I 2022 – 24 VI 2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 19 X 2021 – Jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego
 • 02 XI 2021 – Dzień Zaduszny
 • 12 XI 2021 – po Święcie Niepodległości
 • 07 I 2022 – po Święcie Trzech Króli
 • 02 V 2022 – przed rocznicą Konstytucji 3 Maja
 • 04, 05, 06, 09 V 2022 – Egzaminy maturalne, część pisemna
 • 17 VI 2022 – po Bożym Ciele

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 • 06 IX 2021 – Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
 • termin do uzgodnienia – Zebrania delegatów wszystkich oddziałów. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III)
 • 15 XI 2021 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
 • 13 XII 2021 – Dzień otwarty – Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
 • 31 I 2022 – Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu (klasy I, II, III)
 • 14 III 2022 – Dzień otwarty – Informacje o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
 • 11 IV 2022 – Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (klasy III)
 • 11 IV 2022 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II)
 • 08 VI 2022 – Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania (klasy I, II, III)