Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020

Lp. Wydarzenie Data
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX 2019 (poniedziałek)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2019
3. Ferie zimowe 27 I – 9 II 2020
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 IV 2020
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych – maturalnych
24 IV 2020
6. Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna

7-22 V 2020
4-21 V 2020
7. Zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020
8. Ferie letnie 27 VI – 31 VIII 2020

Podział roku szkolnego:

  • I półrocze: 2 IX 2019 – 24 I 2020
  • II półrocze: 10 II 2020 – 26 VI 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 4 V 2020 (poniedziałek) – egzamin maturalny z j. polskiego (cz. pisemna)
  • 5 V 2020 (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki (pp, cz. pisemna)
  • 6 V 2020 (środa) – egzamin maturalny z j. angielskiego (cz. pisemna)
  • 7 V 2020 (czwartek) – egzamin maturalny z matematyki (pr, cz. pisemna), j. angielskiego (cz. ustna)
  • 8 V 2020 (piątek) – egzamin maturalny z biologii i wosu, j. angielskiego (cz. ustna)
  • 12 VI 2020 (piątek) – po Uroczystości Bożego Ciała