Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019

Lp. Wydarzenie Data
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 IX 2018 (poniedziałek)
2. Zimowa przerwa świąteczna 24 XII 2018 – 1 I 2019
3. Ferie zimowe 14-27 I 2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 IV 2019
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych – maturalnych
26 IV 2019
6. Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna

9-22 V 2019
6-23 V 2019
7. Zakończenie roku szkolnego 21 VI 2019
8. Ferie letnie 22 VI – 31 VIII 2019

Podział roku szkolnego:

  • I półrocze: 3 IX 2018 – 11 I 2019
  • II półrocze: 28 I 2019 – 21 VI 2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 XI 2018 (piątek) – po uroczystości Wszystkich Świętych
  • 2 V 2019 (czwartek) – pomiędzy świętami 1 i 3 Maja
  • 6 V 2019 (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka polskiego
  • 7 V 2019 (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki
  • 8 V 2019 (środa) – egzamin maturalny z języka angielskiego