Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XI 2017)

W środę 8 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów 307 stypendystom z województwa małopolskiego. Wyróżnionym uczniom dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.
Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
W roku szkolnym 2017/2018 wśród szczęśliwych stypendystów znalazł się Szymon Auguścik z klasy 3a.  W ubiegłym roku szkolnym osiągnął najlepszą średnią ocen w szkole – 5,78.

Gratulujemy Szymonowi i życzymy dalszych sukcesów.

Accessibility Toolbar