Małopolska Chmura Edukacyjna – koło biologiczne

14 listopada 2019 roku rozpoczęło w naszej szkole działalność koło naukowe z biologii w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy II d realizujący biologię i chemię w zakresie rozszerzonym.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych oraz realizację wspólnych projektów badawczych. Ma on na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw umożliwiających im kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Pracując w zespole uczniowie będą poszukiwać odpowiedzi na postawione problemy badawcze, stawiać hipotezy i weryfikować je poprzez zaplanowane przez siebie eksperymenty.

Accessibility Toolbar