Jubileusz 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz 100. rocznicy nadania Szkole imienia – główne obchody

To są twoje wspomnienia, których nie zapomnisz aż do końca życia” –

105. rocznica powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

 

 19 października 2021 r., uroczystą Mszą św. w Bazylice pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu rozpoczęły się główne obchody 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. 

Data ta zbiega się z 40. rocznicą zawieszenia Krzyża w naszym Liceum, co sprawia, że uroczystości nabrały symbolicznego charakteru. 

Świątynia wypełniła się zaproszonymi gośćmi, obecnymi i byłymi nauczycielami i pracownikami szkoły, uczniami oraz absolwentami. Przybyłych powitał proboszcz parafii ks. kanonik Mieczysław Miarka. Eucharystii przewodniczył Dziekan Dekanatu Olkuskiego ks. kanonik Henryk Chmieła, Proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Mszę koncelebrował także Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Michał Borda, proboszczowie dekanatu olkuskiego i sąsiednich dekanatów oraz księża katecheci pracujący w I Liceum. Ksiądz Dziekan Henryk Chmieła w wygłoszonej okolicznościowej homilii zwrócił uwagę na trud kształtowania młodych charakterów i wyjątkową rolę szkoły w edukacji człowieka, który swe życie powinien budować na uniwersalnych wartościach i mieć odwagę przeciwstawiania się złu.  Zwrócił się do zgromadzonych, wskazując wszystkim jako inspirację w życiu św. Jana Kantego, św. Jana Pawła II oraz bł. Carlo Acutisa. Przywołał sylwetki tych postaci, podkreślając, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą czerpać z ich biografii przykłady postaw, które warto naśladować we współczesnym świecie. Mszę uwieńczyło odczytanie, przez ks. dr. Michała Bordę, listu ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka, który pogratulował dostojnej Jubilatce – naszej Szkole, tak pięknej rocznicy. List zakończył się słowami Jana Pawła II, będącymi przesłaniem nie tylko dla młodzieży: „Wy jesteście przyszłością świata…”

Po zakończeniu uroczystości w Bazylice, zgodnie z naszą wieloletnią jubileuszową tradycją, przy olkuskim Rynku sformowaliśmy pochód i głównymi ulicami Olkusza – Krakowską i Króla Kazimierza Wielkiego – przemaszerowaliśmy do Miejskiego Ośrodka Kultury, by tam uczestniczyć w dalszej części obchodów. Pochód wyglądał wspaniale, a zawdzięczaliśmy to między innymi Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej pod batutą Wiesława Drygały, która towarzyszyła nam na całej drodze przemarszu i rytmicznymi melodiami zachęcała do udziału w pochodzie. Barwny korowód maszerujących w królewskich koronach: gości, dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, rodziców, absolwentów   i przyjaciół Szkoły, budził entuzjazm mieszkańców Olkusza i niewątpliwie ożywiał tego dnia jesienną przestrzeń naszego miasta.

Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 11:00. Oficjalną część rozpoczęła Pani Dyrektor Irena Majda, która jako gospodarz spotkania powitała zaproszonych gości bardzo ciepło i serdecznie, wyrażając jednocześnie swoją wdzięczność za obecność na tej wyjątkowej uroczystości. W dalszej części swej wypowiedzi złożyła hołd wszystkim osobom zasłużonym dla Szkoły, przedstawiła jej historię i sukcesy. 

Pani Dyrektor  przypomniała również o obchodzonych w tym roku – 100. rocznicy nadania Szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego, a także 40. rocznicy zawieszenia Krzyża. Podziękowała wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do budowania świetności naszej Szkoły. Wspomniani zostali byli dyrektorzy,  emerytowani nauczyciele i absolwenci, których liczba przekroczyła już 10 tysięcy. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich nieżyjących: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników oraz absolwentów Szkoły.

Następnie, jako współgospodarz, głos zabrał Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, absolwent naszego Liceum i były przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. W emocjonalnym wyznaniu podzielił się ze wszystkimi swoimi refleksjami o szkolnych latach, nauce w murach Liceum i wartościach, które mu tu wpojono. Podkreślił, jak wielką rolę w jego życiu odegrało nasze Liceum, kształtując charakter i wyposażając go w odwagę niezbędną do podejmowania kolejnych wyzwań.

Uroczysta gala została uświetniona wieloma okolicznościowymi przemówieniami przedstawicieli władz, parlamentarzystów, absolwentów, rodziców oraz przyjaciół Szkoły. 

Do gratulacji i życzeń dołączyła w swym wystąpieniu posłanka na Sejm RP Pani Agnieszka Ścigaj, towarzysząca nam zawsze w ważnych jubileuszowych uroczystościach oraz Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Kmita, absolwent i były przewodniczący Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum. Przemawiając, nawiązał do swoich młodzieńczych wspomnień, historii i tradycji Szkoły, licealnego życia, w którym aktywnie uczestniczył. Zakończył wystąpienie wręczeniem na ręce Pani Dyrektor gratulacji i wspaniałego okolicznościowego podziękowania.

O zabranie głosu została też poproszona Małopolski Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak, która pogratulowała Szkole umiejętności budowania wielopokoleniowej wspólnoty i autentyczności w wyrażaniu dumy ze swojej przynależności do I Liceum.

Gratulacje i życzenia złożyli także Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik, Dyrektor Biura  Poselskiego Jacka Osucha, Wiceministra  Kultury, Dziedzictwa Narodowego Sportu oraz Posła na Sejm RP Pan  Michał Zasucha, Zastępca Dyrektora  Instytutu  Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Jakub Rysz, Przewodniczący Kapituły Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego  prof. dr hab. Antoni Barciak oraz członek zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Pan Sławomir Brodziński reprezentujący prezesa Stowarzyszenia  pana Eugeniusza Gołembiewskiego, przedstawiciel Zarządu Koła „Ziemi Olkuskiej” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan Jerzy Dubaj wraz z prezesem Związku Żołnierzy Rezerwy w Olkuszu płk Stanisławem Bartoszcze.

Szczególnie wzruszającymi momentami były wystąpienia absolwentów i osób związanych z naszą szkołą: prof. zw. dr. hab. lek. wet. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza – wieloletniego rektora Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie,  prof. dr. hab. Grzegorza Kończaka- Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Lekstona – kardiologa,  Kierownika Pracowni Hemodynamiki w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Pani Joanny Greguły, znanego i cenionego notariusza  oraz  Pana Wojciecha Majewskiego,  jednego z najbardziej znanych i opiniotwórczych dziennikarzy motoryzacyjnych w Polsce, Pani Genowefy Bugajskiej – Prezesa Olkuskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich, Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu mgr inż. Sebastian Korzeniowski.

Część oficjalna obchodów jubileuszowych uświetniona została obecnością dwóch sztandarów: z 1946 r. oraz z 1999 r. W skład pocztów sztandarowych wchodzili byli i obecni nauczyciele, absolwenci i przyjaciele Szkoły: Izabela Michniewska, Agnieszka Piasny, Jacek Sypień, Ewa Kiełtyka, Maria Rzemieniuk, Jerzy Jochymek, Anna Jochymek, Agnieszka Gądek, Grzegorz Pomierny, Katarzyna Pięta, Edyta Feliksik, Jakub Stala. A także uczniowie: Oliwia Nocoń, Martyna Przybyła, Kajetan Urbański, Natalia Bondarzewska, Aleksandra Wilczewska, Radosław Wiśniewski.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali jubileuszowy program artystyczny. Uzdolniona młodzież przedstawiła wzruszający montaż słowno-muzyczny nawiązujący bezpośrednio do wspomnień z młodości. Zaprezentowane utwory pozwoliły z nostalgią powrócić do pięknych, minionych chwil, ale też zawierały dużą dawkę optymizmu i motywacji do dalszych działań. Gdy zabrzmiały słowa piosenki: „Ty możesz wszystko, możesz wszystko/Gdy bardzo tego chcesz /Dziś zmienić przyszłość, zmienić wszystko/Bo bardzo tego chcesz”, całą salę wypełnił entuzjazm i wiara w to, że przyszłość rzeczywiście należy do kolejnych pokoleń absolwentów naszego Liceum…

Zgromadzeni mogli poczuć międzypokoleniową wspólnotę, przynależność do grona osób, które tworzyły 105- letnią historię I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego. Program zakończyły słowa piosenki: „Lubię wracać tam, gdzie byłem już…”, które stały się zapowiedzią kolejnych spotkań i jubileuszy…

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w kuluarach, przy jubileuszowym torcie, długo jeszcze trwały rozmowy i spotkania przyjaciół. Wspomnieniom nie było końca…

 

 

 

Accessibility Toolbar