Spotkanie z Rodzicami –12 września 2022r. (poniedziałek)

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie z wychowawcami w poniedziałek 12 września 2022r. o godzinie 17:00 zgodnie z wykazem sal (poniżej).

Zapraszamy również delegatów wszystkich oddziałów na zebranie Rady Rodziców o godzinie 18:00 w sali 55.

Wykaz sal:

Klasa Profil Wychowawca Sala
1c pol-ang-biol mgr Anna Reguła 49
2a mat-fiz-ang mgr Grzegorz Sowula 29
2b mat-wos-his/geo mgr Grzegorz Kaszewski 5
2c pol-ang-biol/his mgr Angelika Kubańska 47
2d biol- chem-mat/ang dr Mariusz Szczepański 50
2e mat-inf-ang/fiz mgr Anna Miszczyk 34
3a mat-fiz-ang mgr Maria Piasny
37
3b mat-wos-his/geo mgr Małgorzata Dachowska 48
3c biol-chem-ang mgr Anna Jurga- Rychlińska 36
3d biol- chem-mat mgr Edyta Feliksik 38
3e mat-inf-fiz mgr Grzegorz Starosta 23
4a mat-fiz-j.ang mgr Agnieszka Piasny 42
4b mat-wos-his/geo mgr Aneta Durbas 25
4c biol-chem-j.ang mgr Anna Baran 30
4d biol- chem- mat mgr Beata Drzewiecka 55
4e mat- inf- fiz mgr Katarzyna Pięta 46

 

Accessibility Toolbar