Andrzej Kosiniak-Kamysz

doktor nauk medycznych Andrzej Kosiniak-Kamysz – wieloletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie małopolskim.

Dr n. med. A. Kosiniak-Kamysz naukę w naszym liceum rozpoczął w 1961 r. przybywając w ślad za starszym bratem z małej miejscowości Siedliszowice k. Tarnowa. Po maturze, w latach 1965-1971 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W trakcie studiów odbył staż w Rikshospital w Norwegii. Po rozpoczęciu pracy zawodowej odbył specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych pod kierunkiem  prof. dr hab. Henryka Gaertnera oraz staż specjalistyczny w Klinice Hematologicznej Instytutu Boltzmana w Wiedniu. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Jako czynny uczestnik życia politycznego i społecznego pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji państwowych, m.in.:

 • Podsekretarza Stanu Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju (1989 r.)
 • Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1989 – 1991 r.)
 • Wiceministra Zdrowia i Opieki Społecznej (2002-2003 r.)
 • Członka Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu

Był też współorganizatorem Polskiego Towarzystwa Medycyny Wsi, Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Centrum Rehabilitacji Rolników.

Dr A. Kosiniak-Kamysz jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Są to m.in. :

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001r.)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Brązowy Krzyż Zasługi.
 • Brązowy Medal Cracoviae Merenti
 • Odznaka Cracovia Gloria
 • Odznaka za wzorową pracę w służbie zdrowia
 • Złota i Srebrna Odznaka za zasługi dla ziemi krakowskiej
 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1987r.)
 • Tytuł Człowieka Roku przyznany przez „ Gazetę Krakowską”(1999r.)
 • Nagroda od Marszałka Województwa Małopolskiego (2000r.)
 • Wyróżnienie-podziękowanie przyznane przez Stowarzyszenie „Wolontariat Św. Eliasza”,
 • Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – za wrażliwość i pochylanie się nad losem osób opuszczonych i bezdomnych oraz pomoc i współpracę w propagowaniu idei wolontariatu w Szpitalu (marzec 2011r.)

Andrzej Kosiniak-Kamysz – spotkanie z Absolwentem (I 2017)

Accessibility Toolbar