Jolanta Wąs-Gubała

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie włókiennictwa – rozprawa habilitacyjna „Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym„, obroniona na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w 2010 roku;
doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa – praca doktorska „Identyfikacja włókien po destrukcyjnym działaniu podwyższonej temperatury” obroniona na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1995 roku.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1988 roku.
Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie (pełny wymiar) oraz dodatkowo – adiunkta na Wydziale Chemii UJ (częściowy wymiar).

Jest autorką dwóch monografii:
1. Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2009, Kraków.
2. Włókno jako ślad kryminalistyczny, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2000, Kraków.

W roku 2011 została wybrana wiceprzewodniczącą międzynarodowej grupy: European Textiles and Hair Group (dawniej European Fibres Group), działającej w ramach Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych – European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), w której jest – jak na razie – jedynym reprezentantem naszego kraju.

[ Baza danych – Nauka Polska ]