Jolanta Wąs-Gubała

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie włókiennictwa, doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, magister chemii, absolwent I LO z 1982 roku.

Zatrudniona na stanowisku profesora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie. Współpracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Aktywny członek zarządu the European Textiles and Hair Group, działającej w ramach Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI).

Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Accessibility Toolbar