Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi/uczennicy szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:
Uczeń/uczennica, który/a otrzymał/a promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 


 

2020/2021

Michał Kurek 

/

Kacper Słaboń

 


2019/2020

Kacper Topolski

 


2018/2019

Bartłomiej Kiszka

Dyplom

 


2017/2018

Szymon Auguścik

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XI 2017)


2016/2017

Łukasz Hawrylak

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (I 2017)


2015/2016

Małgorzata Kucia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XI 2015)


2014/2015

Izabela Rozmus


2013/2014

Wojciech Rogóż

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XII 2013)


2012/2013

Joanna Głowacka


2011/2012

Artur Wójcik


2010/2011

Tomasz Barczyk


2009/2010

Katarzyna Konarska


2008/2009

Dawid Noszczyk


2007/2008

Aleksandra Gorzkowska


2006/2007

Karolina Strzałka


2005/2006

Aleksandra Kłapcińska


2004/2005

Mateusz Wajdzik


2003/2004

Anna Nijakowska


2002/2003

Barbara Żuromska


2001/2002

Monika Świda


2000/2001

Anna Micuła


1999/2000

Anna Micuła


1998/1999

Anna Gliwińska


1997/1998

Marcin Majcherkiewicz


 

Accessibility Toolbar