Finalista 54. Olimpiady Chemicznej (2007/2008)

Etap 0/III (wstępny)

Karol Gęgotek (2f)

Etap I/III (okręgowy – część teoretyczna)

Karol Gęgotek (2f)

Etap II/III (okręgowy – część teoretyczna i laboratoryjna)

Karol Gęgotek (2f)

Etap III/III (centralny – część teoretyczna i laboratoryjna)

Karol Gęgotek (2f) – finalista