II etap 60. Olimpiady Chemicznej (2013/2014)

Etap 0/III (wstępny)

Krzysztof Kulig, Ewa Sierka (2d)
Aleksandra Boroń, Patryk Przyborowski, Wojciech Rogóż (3e)

Etap I/III (okręgowy – część teoretyczna)

Krzysztof Kulig, Ewa Sierka (2d)
Aleksandra Boroń, Patryk Przyborowski, Wojciech Rogóż (3e)

Etap II/III (okręgowy – część teoretyczna i laboratoryjna)

Aleksandra Boroń, Patryk Przyborowski, Wojciech Rogóż (3e)