Zajęcia laboratoryjne w Zakładzie Biofizyki (XII 2017)

W dniu 7 grudnia 2017 roku reprezentanci maturzystów o profilu biologiczno-chemicznym wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki UJ, gdzie pod opieką pracowników naukowych mogli wykonywać i obserwować pod mikroskopem preparaty z komórkami nowotworowymi. Uczniowie byli bardzo zainteresowani badaniami jakie prowadzą pracownicy naukowi Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mają nadzieję jeszcze niejednokrotnie uczestniczyć w zajęciach na uczelni, a może nawet podjąć na niej dalszą naukę…

Accessibility Toolbar