Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Medal dla naszego nauczyciela (I 2018) – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Medal dla naszego nauczyciela (I 2018)

W dniu 26 stycznia 2018 roku – podczas uroczystego spotkania w Krakowie poświęconego 25-leciu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyła się ceremonia wręczenia medali i wyróżnień za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację języka rosyjskiego oraz za zaangażowanie na rzecz budowania dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą, a także za osobisty wkład i rozwój Stowarzyszenia.

Prezes Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia – Józef Bryll wręczył wyróżniającym się nauczycielom, wykładowcom UJ i UP oraz aktywnym i zasłużonym działaczom Oddziału medale „Mickiewicz – Puszkin” oraz wyróżnienia – Dyplomy Honorowe SWP-W.

Niezwykle nam miło poinformować, że wśród wyróżnionych znalazła się – mgr Bogusława Wajdzik, która została nagrodzona Medalem „Mickiewicz – Puszkin”.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!!! ;)))))))))))))))