Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (I 2018) – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (I 2018)

Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki UJ

W czwartek 25 stycznia 2018 roku odbył się wyjazd na IX WarsztatyPraca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki UJ. Brało w nich udział 15 uczniów naszej szkoły z klas 1a, 2a, 3a i 2d oraz dwójka nauczycieli matematyki – Anna Gardyła i Teresa Kosiarska. Wyjazd na warsztaty odbył się w ramach umowy objęcia patronatem klas realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Problemy rekurencyjne” prowadzonych przez dr. Patryka Pagacza oraz „Co koloruje matematyk?” prowadzonych przez mgr. Gabriela Jakóbczaka. Wykład dla nauczycieli „O matematyce, ograniczeniach i wieloznaczności” wygłosił dr hab. Marcin Mazur.