Joanna Greguła (Majewska)

Notka


Joanna Greguła (nazwisko panieńskie Majewska), długoletni notariusz w Krakowie.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (w latach 1968-1972), a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ukończyła ponadto studium podyplomowe z zakresu prawa notarialnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu studiów odbyła aplikację notarialną, zakończoną egzaminem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dodatkowo odbyła także aplikację sędziowską, zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych brała udział w pracach ustawodawczych nad projektem prawa o notariacie, przygotowywanym przez środowisko notariuszy. Projekt ten został ostatecznie przyjęty i ustawa Prawo o notariacie z 1991 roku zmieniła ustrój notariatu w Polsce poprzez jego reprywatyzację.

Od początku wykonywania zawodu notariusza nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni szereg funkcji samorządowych, a to podczas pracy w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie pełniła obowiązki kierownika sekcji ksiąg wieczystych, w latach 1991-1994 i 1994 i 1997 członek Rady Izby Notarialnej w Krakowie, w latach 1997-2000 i 2000-2003 wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, a w latach 2006-2012 Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, w latach 2012-2015 Członek i Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Notarialnej, obecnie Członek Rady Izby Notarialnej w Krakowie, Członek Zespołu do Spraw Nadzoru Rady Izby Notarialnej w Krakowie oraz Członek Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w Warszawie, a także Członek Rady Programowej wydawnictwa prawniczego Krakowski Przegląd Notarialny.

Przez szereg kadencji pełniła funkcję szefa szkoleń aplikantów notarialnych, którą sprawuje do dziś. Jest doświadczonym wykładowcą z zakresu prawa cywilnego, notarialnego, ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa wyznaniowego.

Autorka publikacji z zakresu tematyki notarialnej, a zwłaszcza związanej z aplikacją notarialną, wieloletni szkoleniowiec i wizytator notarialny o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Ekspert w Komisji Europejskiej ds. szkoleń prawniczych, uczestnik prac w Komisji Notariatów Unii Europejskiej – w zakresie jurysdykcji prewencyjnej i prawa spadkowego.

Współzałożycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ars Legis im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników z siedzibą w Krakowie oraz wieloletni Członek Zarządu Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom” Fundacja Ruperta Mayera z siedzibą w Krakowie. Pełni także funkcję członka Rady Fundacji pod nazwą „Będzie Lepiej” z siedzibą w Krakowie.

Autorka licznych wierszy (tom poezji pt: „Przedtem i potem”), piosenek, fraszek, literatury dla dzieci.
Joanna Greguła jest ponadto absolwentką szkoły muzycznej w Olkuszu. Była członkiem licznych zespołów kameralnych, muzycznych, chóralnych. Obecnie miłośniczka muzyki, podróży i psów.


Joanna Greguła – spotkanie z Absolwentką (XI 2016)

Accessibility Toolbar