Kongres Polsko-Niemieckiej Wymiany

2018/2019

Kongres Polsko-Niemieckiej Wymiany Szkolnej (XI 2018)

2017/2018

Kongres PNWM (6-7 XI 2017)