Współpraca naszej szkoły z Kopalnią Soli w Wieliczce (V 2014)

Współpraca naszej szkoły z Kopalnią Soli w Wieliczce
przy realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych
z geografii i przedsiębiorczości.

Z satysfakcją informujemy, że jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie olkuskim i województwie małopolskim, która podjęła współpracę z Kopalnią Soli w Wieliczce. Tylko nasi uczniowie, mają możliwość dotarcia do niedostępnych dla przypadkowych turystów podziemnych labiryntów bezcennego zabytku kultury materialnej świata, wpisanego w 1978 roku na Pierwszą Listę Dziedzictwa UNESCO. Realizacja projektu geograficzno-ekonomicznego z możliwością wykorzystania języka angielskiego to największa korzyść dla uczniów, którzy doceniają praktykę i wysokie standardy nauczania.

Dnia 21 maja 2014 roku nasze Liceum nawiązało współpracę z Kopalnią Soli w Wieliczce dzięki porozumieniu dyrektora szkoły, pani Ireny Majdy i członka zarządu kopalni, pana Marcina Andrukowicza, gdzie uczniowie będą realizować projekty edukacyjne z geografii i przedsiębiorczości w celu wspierania procesu dydaktycznego. Nasze projekty edukacyjne, umożliwiające rozwijanie zainteresowań geograficznych, geologicznych oraz ekonomicznych, kierujemy głównie do uczniów klas matematyczno-geograficznych, a szczególnie do klasy 1b – matematyczno-geograficznej z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie, która rozpocznie naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015.

W podziemnych wyrobiskach odbywają się nowatorskie zajęcia dla młodzieży opierające się na eksperymentach z zakresu geografii, geologii, hydrologii, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych geologów. Każdy uczestnik, wyposażony w odpowiedni sprzęt i ubiór, otrzymuje zestaw materiałów pomocniczych do podziemnych badań. Na trasie turystycznej, liczącej 23 komory, różnorodnych podziemnych wyrobisk, solankowych jezior, solnych rzeźb, płaskorzeźb odwołujących się do tradycji religijnych, historycznych i górniczych, licealiści realizują drugi projekt z przedsiębiorczości, który będzie prowadzony także w języku angielskim. Po zapoznaniu się z atrakcjami kopalni i jej ofertą turystyczną uczniowie poznają na zajęciach warsztatowych jak tworzy się wizerunek kopalni oraz w jaki sposób prowadzone są badania marketingowe nad którymi będą pracować podczas kolejnych wizyt. Całość projektu będzie realizowana pod ziemią na głębokości 135 metrów. Projekt zostanie zakończony opracowaniem prezentacji multimedialnej, którą omówimy na ostatnim spotkaniu w czerwcu 2015 roku.

Zachęcamy uczniów trzecich klas gimnazjów do nauki w klasie matematyczno-geograficznej a zarazem uczestnictwa w nowatorskim projekcie edukacyjnym.

Koordynatorami projektu są: mgr Aneta Kasprzyk, mgr Grzegorz Kaszewski

Accessibility Toolbar