Podsumowanie projektu edukacyjnego w Kopalni Soli „Wieliczka” (VI 2015)

Dzięki współpracy naszej szkoły od roku szkolnego 2013/2014 z Kopalnią Soli w Wieliczce przy realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych z geografii i ekonomii w praktyce uczniowie klas matematyczno-geograficznych oraz klas realizujących przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce w roku szkolnym 2014/2015 poznawali tajniki pracy górników i zagadnienia geologiczne.

Odbyliśmy pięć wyjazdów do Kopalni Soli w Wieliczce na zajęcia edukacyjne. Głównym celem tego projektu było przeprowadzenie praktycznej lekcji geografii połączonej z ekstremalną wędrówką solnymi korytarzami wykonując liczne zadania. Roboczy strój, kask, lampa i pochłaniacz to ekwipunek uczestników projektu. Uczniowie wykonali samodzielnie wiele zadań wśród których można wymienić mierzenie poziomu stężenia metanu, transportowanie soli, wyznaczanie drogi pod ziemią ciemnymi korytarzami za pomocą mapy, badanie zasolenia wody. Zajęcia umożliwiły uczestnikom również rozbijanie skał solnych za pomocą kilofa, a bryły solne uczniowie zabrali na pamiątkę. Każdy uczestnik projektu przez 3 godziny zajęć mógł poczuć się jak prawdziwy górnik! Na koniec projektu każdy z uczestników otrzymał certyfikat wydany przez Kopalnię Soli w Wieliczce podpisany przez przodowego, który kierował wyprawą.

Zwiedzając trasę turystyczną (trasa ekonomiczna) uczniowie spotkali się z pracownikami działu marketingu Kopalni celem omówienia etapów wdrażania nowej trasy górniczej oraz pracowali nad spotem reklamowym nowego produktu jak również wykonali zadania z analizy reklamy za które otrzymali oceny. W tak przyjemny i praktyczny sposób młodzież naszej szkoły mogła zapoznać się z elementami składowymi procesu wydobywania soli i pracą całej kopalni. Uczniowie wykonując zadania 135 metrów pod ziemią musieli wykazać się odpowiednimi zdolnościami oraz umiejętnościami.

Z pewnością projekt ten jest jedną z większych atrakcji oferowanych uczniom naszej szkoły. Zwiedzanie trasy turystycznej odbywało się również w języku angielskim. Grupa prowadzona była przez przewodnika, który opowiadał po angielsku i odpowiadał na pytania uczestników projektu. W specjalnie przygotowanej komorze multimedialnej uczniowie uczestniczyli w wykładzie w języku angielskim dotyczącym marketingu, psychologii sprzedaży i promowania produktów kopalni, a na zakończenie wykonali zadania praktyczne dotyczące badań rynkowych i marketingowych Kopalni Soli w Wieliczce. Zadania były następnie omówione i ocenione.

Opiekunami merytorycznymi projektu byli:
mgr Aneta Kasprzyk – nauczyciel geografii
mgr Grzegorz Kaszewski – nauczyciel ekonomii w praktyce i przedsiębiorczości.

Accessibility Toolbar