Kontynuacja innowacji pedagogicznej w Kopalni Soli „Wieliczka” (I 2018)

16 stycznia 2018 roku klasa 1b ekonomiczno-prawna uczestniczyła w zajęciach z geografii i przedsiębiorczości w Kopalni Soli „Wieliczka” na trasie górniczej.

Uczniowie po odbyciu szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa w Kopalni oraz procedur ewakuacyjnych poznali specyfikę pracy górników. Podczas zajęć uczniowie wykonali liczne zadania zlecone przez przewodników (przodowych) oraz poruszali się korytarzami górniczymi z mapą. Po zbadaniu zasolenia wody podziemnej, omówieniu powłok geologicznych pokładów soli, pomiarze metanu, pracach ciesielskich odbyła się próbna detonacja ładunków wybuchowych. Uczestnicy warsztatów  opracowali plan marketingowy trasy górniczej opierając się na analizie SWOT. Miłym zakończeniem pobytu w Kopalni był obiad zjedzony wspólnie z przewodnikami – górnikami.

Opiekunami podczas zajęć w Kopalni byli: mgr Angelika Kubańska, mgr Anna Gardyła i mgr Grzegorz Kaszewski.

Accessibility Toolbar