Wykłady w języku angielskim

W dniu 16 stycznia 2018 roku gościliśmy w naszej szkole pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: pana Sebastiana Korzeniowskiego – kierownika Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu oraz pana Dominika Łężaka – zastępcę dyrektora Działu Współpracy z Zagranicą, a także studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe panią Paulę Cusipuma z Peru i pana Kunle Solomona Omogbemi z Nigerii.

Motywem przewodnim spotkania było życie w świecie wielokulturowym oraz rola motywacji w naszym życiu. Młodzież wysłuchała prezentacji pani Pauli Cusipuma na temat geografii i kultury Peru oraz refleksji na temat pobytu i studiowania w Polsce. Następnie pan Kunle Solomon Omogbemi zaprezentował uczniom jak należy tworzyć oraz korzystać z mapy mentalnej. Zachęcał do stawiania sobie celów, wskazując równocześnie sposoby ich realizacji.
W zajęciach prowadzonych w języku angielskim brali udział uczniowie klas matematyczno-fizycznych uczący się tego języka w zakresie rozszerzonym. Nasi goście byli pod wrażeniem umiejętności językowych obecnej na spotkaniu młodzieży.

To już kolejna inicjatywa zrealizowana w ramach umowy o współpracy partnerskiej z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Liczymy na następne niemniej ciekawe i inspirujące.

Accessibility Toolbar