Spotkanie z dr inż. Krystianem Mączką

We wtorek 26.04.2022 roku gościliśmy w naszej Szkole dr inż. Krystiana Mączkę – eksperta w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegłego sądowego z zakresu informatyki śledczej, wykładowcę Akademii WSB. W spotkaniu uczestniczyły klasy 1c, 1e oraz część klas 2c i 3a.

Pan Krystian wygłosił wykład pt. „Bądź legalny w sieci Internet! Świadomy = bezpieczny”. Tematyka wykładu obejmowała Rozdział XXXIII Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz aspekty związane z prawem autorskim. Uczniowie byli zainteresowani tematem, podawali przykłady oraz pytali jak interpretacja prawna odnosi się do przytaczanych sytuacji łamania praw w sieci.

Accessibility Toolbar