Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Spotkanie z dr inż. Krystianem Mączką – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Spotkanie z dr inż. Krystianem Mączką

We wtorek 26.04.2022 roku gościliśmy w naszej Szkole dr inż. Krystiana Mączkę – eksperta w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegłego sądowego z zakresu informatyki śledczej, wykładowcę Akademii WSB. W spotkaniu uczestniczyły klasy 1c, 1e oraz część klas 2c i 3a.

Pan Krystian wygłosił wykład pt. „Bądź legalny w sieci Internet! Świadomy = bezpieczny”. Tematyka wykładu obejmowała Rozdział XXXIII Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz aspekty związane z prawem autorskim. Uczniowie byli zainteresowani tematem, podawali przykłady oraz pytali jak interpretacja prawna odnosi się do przytaczanych sytuacji łamania praw w sieci.