Edukacyjna Wartość Dodana 2012-2014

 

Wskaźnik EWD 2012-2014 – licea ogólnokształcące w Olkuszu

I LO znów najlepsze w powiecie

Zostały opublikowane ogólnopolskie wskaźniki szkół dla okresu 2012-2014 i jest to już trzeci analizowany okres (lata wcześniejsze: 2011-2013, 2010-2012). Poddano analizie trzyletnie wskaźniki aby otrzymać maksymalnie dużą rzetelność oszacowań.
Bezwzględne wyniki maturalne nie zawsze są najlepszą miarą oceny szkoły, zatem należy je rozpatrywać stochastycznie. Taka metoda prowadzi do wyliczenia wyników egzaminów i efektywności nauczania z uwzględnieniem zasobów „na wejściu” czyli egzaminu gimnazjalnego. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru i informuje nas na ile wysokie bądź niskie wyniki matury uzyskali absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Dodatnia wartość EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania.
Przypominamy, że dla każdej szkoły obliczane są wskaźniki z zakresu czterech obszarów nauczania które są przeliczane na skalę standaryzowaną o średniej krajowej 100 i odchyleniu standardowym 15

Analiza pozycji I LO w Olkuszu:

I. Grupa przedmiotów humanistycznych – język polski-498, historia-44, WOS-118.

Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 108,3 4,8
Powiat olkuski 101,2 0,7
Województwo małopolskie 102,1 1,1

Łączna liczba zdających których wyniki uwzględniono w analizie wynosi 498 (w tym arkusz rozszerzony; język polski-102, historia-28, WOS-99 )

Jak widać z danych umieszczonych w tabeli nasze liceum uzyskało średni wynik wyższy o 7,1 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 4,1. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 3,4 , natomiast wskaźnik EWD niższy o 2,9.

II. Język polski – liczba zdających wynosi 498, w tym 102 osoby zdające arkusz rozszerzony

Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 107,8 4,4
Powiat olkuski 100,9 0,4
Województwo małopolskie 102,0 1,2

Nasze wyniki są wyższe o 6,9 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 4,1. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 3,4 , natomiast jej efektywność nauczania jest niższa o 3,1.

III. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – matematyka 498, biologia-109, chemia-99, fizyka-78, geografia-77, informatyka-3.

Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 109,6 4,7
Powiat olkuski 100,5 0,7
Województwo małopolskie 101,1 0,1

Łączna liczba zdających których wyniki uwzględniono w analizie wynosi 498 (w tym arkusz rozszerzony; matematyka 243, biologia-94, chemia-93, fizyka-59, geografia-63, informatyka-3. )
Wyniki naszego liceum są wyższe o 9,1 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 4,0. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 6,0 natomiast jej efektywność nauczania jest niższa o 3,9.

IV. Matematyka – liczba zdających wynosi 498, w tym 243 osoby zdające arkusz rozszerzony

Średni wynik egzaminu maturalnego Punkt środkowy EWD
I LO 109,7 4,8
Powiat olkuski 100,7 0,9
Województwo małopolskie 101,1 0,2

Nasze liceum uzyskało średni wynik wyższy o 9,0 od średniego wyniku w powiecie, a wartość dodana jest wyższa o 3,9. Najlepsza z pozostałych szkół średnich osiągnęła średni wynik niższy od naszego o 6,3 natomiast jej efektywność nauczania jest niższa o 4,2

Opublikowane wskaźniki we wszystkich czterech obszarach nauczania należy ocenić jako wyższe niż przeciętne przy ponadprzeciętnej efektywności.
Możemy stwierdzić, że nasza szkoła ma stałą tendencję wzrostu wskaźników w kolejnych latach, co nas bardzo satysfakcjonuje i motywuje do jeszcze lepszej pracy. Szczególnie kontekst środowiskowy jest dla nas wysoce zadawalający, zwłaszcza podczas zbliżającej się rekrutacji do szkół średnich.
Mamy powód do dumy i gratulujemy naszym absolwentom.

Accessibility Toolbar