Wieczór wspomnień

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu serdecznie zapraszają absolwentów i byłych pracowników Szkoły na

„Wieczór wspomnień” który odbędzie się 14 listopada 2015 roku od godz.16.00 w budynku I LO, ul. Polna 8. Uroczyste rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.30.
Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą internetową (e-mail: sekretariat@lo1.olkusz.pl) lub telefonicznie (tel/fax: 32-6431490, tel.: 32-6431422 do dnia 30.10.2015 roku.
Zachęcamy do podzielenia się z nami wspomnieniami w formie ustnej lub pisemnej.

Program:

16.30-16.45 – Uroczyste rozpoczęcie w sali gimnastycznej
16.45-18.00
– Program artystyczny
– Wspomnienia absolwentów
18.00-20.00 – Spotkanie przy kawie

RELACJA:

Rok szkolny 2015/2016 to rok wyjątkowy i szczególny dla I Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, rok w którym Szkoła świętuje 100-lecie swojego istnienia. Z tej też okazji zorganizowany został „Wieczór Wspomnień”.

14 listopada, w sobotni wieczór, w murach naszego liceum pojawili się jego absolwenci oraz pracownicy reprezentujący różne pokolenia, aby spotkać się z kolegami, koleżankami, nauczycielami i podzielić się wspomnieniami ze szkolnej ławy. Niektórzy nawet mieli szansę odnaleźć się na fotografiach prezentowanych podczas spotkania.

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych Gości. Powiedziała o tym w swym wystąpieniu dyrektor szkoły Irena Majda. Podkreśliła, że I Liceum jest dumne z ponad 9 tysięcy absolwentów wśród których są ludzie niezwykli, przysparzający swoją postawą naszej szkole, naszemu miastu, naszej ojczyźnie szczególnej satysfakcji. Wspomniała również byłych dyrektorów oraz nauczycieli. Zaznaczyła, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz, którzy objęli patronatem honorowym obchody jubileuszowe: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. Specjalnie z Wiednia na spotkanie przyjechała dr Zofia Krzysztoforska-Weisswasser, absolwentka liceum (1966r.), która mocno wspiera działalność dydaktyczną szkoły od prawie 20 lat fundując stypendia dla uczniów, prowadząc warsztaty językowe z języka niemieckiego, jak i organizując Dni Austrii.

Ponieważ historię szkoły najpełniej poznaje się z opowieści ludzi, którzy ją tworzyli o głos zostali poproszeni goście. Niesamowitymi i często wzruszającymi wspomnieniami, ciekawymi anegdotami z pobytu i nauki w liceum podzielili się z nami: pani Irena Włodarczyk (matura 1965) – olkuska poetka, laureatka kilkudziesięciu konkursów literackich z dziedziny poezji i prozy; pan Jerzy Dubaj (matura 1967) – prawnuk Dyrektora  naszego liceum w latach przedwojennych – Władysława Dubaja (1920-1929), prof. dr hab. Grażyna Stachówna (matura 1969) – profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; pan Franciszek Lisowski, dyrektor liceum w latach 1965-1980; prof. dr hab. Michał Ostrowski (matura 1971) – kierownik Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; pan Wojciech Majewski (matura 1973) – dziennikarz Telewizji Katowice, jeden z najbardziej znanych i opiniotwórczych dziennikarzy motoryzacyjnych w Polsce; pani Elżbieta Kazibut-Twórz (matura 1978) – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, była redaktor naczelna Dziennika Zachodniego, koordynatorka projektów specjalnych Dziennika Zachodniego; pan Jacek Majcherkiewicz – (matura 1978) – malarz, poeta, prozaik, autor fraszek, felietonów i rysunków satyrycznych, wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach poetyckich, laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej; dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (matura 1982) – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu książek i publikacji dotyczących mediów; pan Zbigniew Bąchór (matura 1984) – wielokrotny mistrz Polski w akrobatyce sportowej, artysta światowej sławy, występował w Cirque du Soleil w Ergo; pan Olgerd Dziechciarz (matura 1987) – poeta, prozaik, felietonista, dziennikarz, współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia, laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej; państwo Iwona i Andrzej Walusiakowie (matura 1987) – małżeństwo, które poznało się w liceum, pan Łukasz Jarosz (matura 1997), poeta, muzyk, autor tekstów grupy „Lesers Bend”, wielokrotnie wyróżniany w prestiżowych konkursach literackich, laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za najlepszą książkę poetycką 2013r., laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Wieczór uświetnili występami absolwenci – artyści Monika Gębala oraz Robert Kocjan, a także uczniowie, recytując wiersze naszych poetów oraz śpiewając piękne wspomnieniowe piosenki.

Za ten wieczór, pełen wzruszeń i serdeczności dziękujemy Wam kochani Absolwenci. Życzymy poczucia silnych więzi z tradycją Szkoły. Niech pozostanie ona w pamięci miejscem szczęśliwym, do którego zawsze chętnie się wraca, nie tylko we wspomnieniach.

Zapraszamy do odwiedzania naszej Szkoły, która tak wspaniale służy kolejnym pokoleniom, do spisywania wspomnień oraz udziału w organizowanych uroczystościach jubileuszowych. Do zobaczenia 2 stycznia 2016 roku na Balu Absolwentów oraz 18 czerwca 2016 roku na Zjeździe Absolwentów.

Accessibility Toolbar