Projekt CMI na półmetku

W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu informatycznego uczennice oraz uczniowie klasy Ie uczestniczą od września w zajęciach rozwijających ich zainteresowania z zakresu programowania i algorytmiki. W pierwszym semestrze nauki tematyka dodatkowych lekcji poświęcona została podstawom programowania w C++ oraz wybranym algorytmom, których kody źródłowe w kolejnych miesiącach opracowane zostaną w języku C#. Tym samym nauka w klasie pierwszej pozwoli wszystkim zainteresowanym na szybkie przejście od znanego już niektórym osobom ze szkoły podstawowej środowiska programistycznego Code::Blocks do najnowszej wersji Visual Studio 2022.

Przyznane w ramach konkursu granty to przede wszystkim doskonała okazja do podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli informatyki z całej Polski, biorących udział w szkoleniach prowadzonych przez wykładowców najlepszych uczelni technicznych. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka, która wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie organizuje zarówno zajęcia zjazdowe w ośrodkach akademickich, jak i szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej. W cotygodniowych warsztatach mogą brać również udział uzdolnieni informatycznie uczniowie, pragnący lepiej przygotować się do udziału w olimpiadach i konkursach informatycznych.

Możliwość uczestnictwa w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego oznacza szansę na szybsze i sprawniejsze dostosowanie dotychczasowych zajęć lekcyjnych z informatyki do nowej podstawy programowej, wprowadzającej wiele zmian związanych m.in. z podstawami robotyki oraz programowaniem mikrokontrolerów. To właśnie za sprawą CMI odbyły się w naszej szkole pierwsze lekcje z wykorzystaniem popularnego na całym świecie zestawu Arduino. Wszystkie szkoły prowadzące koła informatyczne w ramach CMI otrzymały również po trzy zestawy mBotów, dzięki którym w drugim semestrze w zajęciach z ich programowania brać będą udział uczennice oraz uczniowie klas drugich i trzecich zainteresowani tą tematyką.

Accessibility Toolbar